Reklamacije


Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 0800 000 800 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@remiks.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 0800 000 800 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@remiks.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice. Reklamaciju možete podneti tako što ćete robu, zajedno sa obrascem Zahtev za reklamaciju, poslati na adresu Platforma d.o.o. - Kneza Mihaila 54, 11000 Beograd (Rajićeva Shopping Centar).

 

Imaš mogućnost rešavanja spora vansudskim putem pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u skladu sa “Zakonom o zaštiti potrošača”. Nadležna tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možeš naći na linku ovde.