Reklamacije

 

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 011 455 02 80 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@remiks.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 011 455 02 80 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@remiks.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice. Reklamaciju možete podneti tako što ćete robu, zajedno sa obrascem Zahtev za reklamaciju, poslati ili lično doneti radnim danima od 09:00h do 17:00h na adresu Remiks. com paket place Bulevar Mihaila Pupina 10a (YUBC) visoko prizemlje lokal 14 L.

 

Imaš mogućnost rešavanja spora vansudskim putem pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u skladu sa “Zakonom o zaštiti potrošača”. Nadležna tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možeš naći na linku ovde.